Draaiorgel De Turk – Intro

Draaiorgel de Turk is een bekend Nederlands straatorgel dat in 1908 in Parijs werd gebouwd.

Het beheer is in handen van de ‘Stichting tot Instandhouding van het Draaiorgel De Turk 1908’ en heeft als doel het in eigendom verkrijgen en houden, onderhouden en (doen) exploiteren van het draaiorgel De Turk en het behouden van dit draaiorgel voor de burgers van de gemeente Deventer en alles wat met het eerder genoemde verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord..